Почетна‎ > ‎

Исходи наставе и учења предмета

Самостално обављање основних радњи проналажења, обраде и приређивања информација, како то наводи цињ овог програма, најчешће подразумева употребу личног рачунара.
Превасходно стога јер се све већи део информација премешта у виртуaлну сферу Интернета, и све већи део пословних, јавних и приватних сервиса лакше реализујемо у тој сфери, а њој најчешће приступамо личним рачунаром. Стога је на тим базичним употребама личног рачунара конципиран и овај програм, и поред свести да је контекст дигиталне писмености
нешто шири.
Вештина дигиталне писмености се, у савременим програмима функционалног образовања у потпуности базираним на исходима, уобичајено састоји од три компоненте:
  1. употреба информационо-комуникацијских технологија,
  2. претрага и размена дигиталних информација,
  3. креирање дигиталних информација и
  4. њихова презентација.
Исходи овог програма су дефинисани тако да кореспондирају овим компонентама. Може се
оквирно рећи да је први циклус програма посвећен првој и другој горе наведеној компоненти, док су други и трећи циклус програма посвећени трећој компоненти. У овој фази ревизије система функционалног основног образовања одраслих околности нису дозволиле да програми буду у потпуности базирани на исходима, ипак се може рећи да су снажно оријентисани на њих. Апсолутни је приоритет да се у избору активности, и генерално у свим аспектима наставе, фокусирамо на реализацију тих исхода.

Исходи програма по циклусима

По завршетку првог циклуса полазник/ца ће умети да:
  • пронађе и организује документа у рачунару
  • пренесе документа са спољне меморије у рачунар и обратно
  • пронађе и безбедно преузме податак са Интернета
  • пошаље и безбедно прими једноставну поруку електронском поштом
Први циклус, трајања 25 сати, је тематски подељен на два дела. У првом делу полазник треба да научи шта је то дигитални електронски податак, и како то да и омиљена песма и фотографија и телефонски разговор и новине и видео снимак утакмице, сви могу бити
дигитална информација. Шта је у ствари тај рачунар, преко кога начешће улазимо у свет дигиталних информација, од чега се састоји, како он ради то што ради, и шта све уопште може да ради, и где га он све среће свакодневно. Како може диплому коју ће стећи на овој обуци, и глас своје бебе коју је снимио телефоном, и музику са ЦД-а да убаци у тај рачунар, организује их, а касније пронађе и преузме из рачунара.
У другом делу првог циклуса полазник треба да научи да приступи информацијама и користи услуге на Интернету: да буде оспособљен да сазна које су апотеке дежурне, да наручи документ у општини, да провери новооглашена слободна радна места или да поручи поузећем неки производ, да провери да ли је штетан неки састојак хране који даје детету, постави бесплатни мали оглас за продају старог бицикла и безбедно преузме бесплатно
упутство за употребу неког алата. Такође током овог дела обуке мора савладати вештину креирања и упућивања, као и пријема и прегледања, електронских поруку.
Предуслов да програм дигитална писменост реализује у потпуности своју улогу, у оквиру курикулума функционалног образовања одраслих, је да се код полазника током реализације овог првог циклуса створи адекватан критички став према алаткама које користе, и
информацијама до којих долазе користећи те алатке, као и свест о могућностима које им те алатке пружају за даље самостално учење.

По завршетку другог циклуса полазник/ца ће умети да:
• креира, уређује, обликује и штампа текстуални документ
У другом циклусу обуке, трајања 17 сати, полазник треба да научи да користи текстуални документ, као најчешће сретану форму електронске комуникације. Расположиво време II
циклуса је довољно да полазник буде оспособљен да напише, коректно обликује, уреди, и одштампа документ типа пријаве за посао. Уз подсећање на вештине које је стекао у I циклусу, знаће у ту пријаву да стави и своју фотографију коју је претходно скенирао, као и да преузме формулар за пријаву са Интернета.
По завршетку трећег циклуса полазник/ца ће умети да
• креира, уређује, обликује и штампа табеларни документ
• креира, уређује, штампа и приказује презентацију
У трећем циклусу, трајања 13 сати, полазник треба да научи да  елементарно барата табеларним документом и презентацијом, јер они представљају две форме документа
назаобилазне у пословном свету. Имајући у виду колико је табеларни документ комплекснији од презентације претпоставили смо временску расподелу 80:20, али ће сваки предавач овај однос прилагодити свом материјалу и конкретној групи.

Реализација исхода

Вероватно је да ће се предавач, у реализацији овако интензивног програма, и поред јасно
дефинисаних исхода, често наћи у дилеми како да одмери минималну количину информација
које ће обезбедили комплетност вештина, и чему да да приоритет. У контексту ефикасности процеса учења издвајамо следеће:
Процедурална знања, круцијална за постизање образовних циљева, стичу се искључиво практичним вежбама и активностима. Дакле понављањима треба дати приоритет над детаљима;
Интеракција у групи знатно  напређује ефикасност рада, па топло  препоручујемо да у избору активности предност дајете онима које ту интерацију поспешују;
Ефикасан трансфер знања се постиже разумевањем чињеница, које прати поимање контекста, стога је неопходно да непрекидно подсећате полазнике на контекст у коме
чињенице које тренутно  представљате имају оперативни значај;
У образовању одраслих централна је сврсисходност учења, а сврсисходно учење се базира на претходном знању и искуству, које је основа за даља сазнања, али истовремено и обликује та сазнања. Круцијално је стога упућивање полазника на њихово постојеће знање и искуство
које имају у вези онога што им представљамо, да би могли да нова знања надограђујемо, у форми екстензије, на њихова постојећа
Comments