Почетна‎ > ‎

Циљ наставе и учења предмета

У оквиру курикулума Функционалног основног образовања одраслих, програм Дигитална писменост има на располагању 55 сати обуке да полазника оспособи за самосталну употребу рачунара и информатичких сервиса као претпоставке активне партиципације одраслих у свакодневним ситуацијама приватног и пословног окружења. Практично полазник треба да стекне такав ниво знања и вештина да може да самостално обави основне радње
манипулације дигиталном информацијом важне за његову породицу, посао, друштвену средину или лични развој, као и да има развијен адекватан критички однос и према њима, и према средствима које притом користи.

Тржиште рада у све већој мери захтева стручност у употреби дигиталних средстава и услуга, и извесно је да ће у веома блиској будућности практично сваки посао захтевати одређени степен дигиталне писмености. У смислу унапређења полазникове запошљивости, циљ програма је да полазника оспособи да, у уобичајеном дигитализованом радном окружењу, електронски комуницира и обави све оне базичне операције проналажења, обраде и презентације информација.
Comments