Почетна‎ > ‎

3. циклус 2012/13.

Садржај

 1. 1 Исходи за крај III циклуса
 2. 2 Блокови
  1. 2.1 Тема 1 – Рад са документима у радном окружењу
   1. 2.1.1 Блок 1.1. Електронски уређај, дигитални податак, рачунар, софтвер и хардвер (I.1, III.1),  Делови рачунара и врсте рачунара: централна јединица, уређаји за размену података, уређаји за спољашње складиштење података; Врсте рачунара (I.1, III.1)
   2. 2.1.2 Блок 1.2. Укључивање рачунара, пријава на систем, безбедно искључивање (I.1, III.1), Руковање мишем (I.1, III.1) и отварање документа (I.2, III.2)
   3. 2.1.3 Блок 1.3. Прелазак између прозора, употреба алата за приказ и затварање прозора (I.3, III.3),  
   4. 2.1.4 Блок 1.4. Покретање програма са подразумеване локације, затварање програма (I.2, III.2); Креирање документа на подразумеваној локацији (III.5); Креирање фасцикле на подразумевној локацији - постављање, именовање, организација (III.5)
   5. 2.1.5 Блок 1.5. Чување документа на подразумеваној локацији (I.4, III.6) Обележавање документа, структура имена документа (I.4, III.6) Размена података између спољне меморије и рачунара (III.4); Пренос података са оптичког медија на рачунар (III.4); Брисање документа, корпа за отпатке (I.4, III.6); Штампање документа (III.7)
  2. 2.2 Тема 2 - Тема 2 - Претрага података и комуникација на интернету
   1. 2.2.1 Блок 2.1. Шта је интернет, садржаји на интернету (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) 
   2. 2.2.2 Блок 2.2. Повезивање на интернет (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) и приступање интернет страници на основу интернет адресе, адресирање на интернету (I.6, III.9)
   3. 2.2.3 Блок 2.3. Основни упит за претраживање на интернету – постављање упита, тумачење резултата, безбедно претраживање (I.5, III.8) 
   4. 2.2.4 Блок 2.4. Електронска пошта и интернет (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10); 
   5. 2.2.5 Блок 2.5. Структура адресе е-поште (I.7, III.10) и приступање постојећем налогу електронске поште (I.7, III.10); Отварање новог налога електронске поште (III.10)
   6. 2.2.6 Блок 2.6. Безбедно читање поруке (I.7, III.10) и одговарање на поруку, слање нове поруке (I.7, III.10)
  3. 2.3 Тема 3 - Креирање текстуалног документа
   1. 2.3.1 Блок 3.1. Унос текста, избор језика за унос текста (I.8, III.11);  Кретање кроз текст (I.8, III.11), брисање, преписивање, исецање, пребацивање и копирање текста (I.8, III.11)
   2. 2.3.2 Блок 3.2. Подешавање величине, боје и облика текста (III.12); Поравнање текста (III.12)
 3. 3 Обавезни садржаји III циклуса
  1. 3.1 Рад са документима у радном окружењу
  2. 3.2 Претрага података и комуникација на интернету
  3. 3.3 Креирање текстуалног документа
 4. 4 Напредни садржаји II и III циклуса

Исходи за крај III циклуса

По завршетку III циклуса полазник/ца ће умети да:
 • III.1 укључи рачунар, пријави се на систем, одјави се, поново покрене систем и безбедно искључи рачунар
 • III.2 покреће програм и отвара фасциклу и документ са подразумеване локације
 • III.3 користи алате за приказ и затварање прозора и мења величину прозора
 • III.4 размењује податке између рачунара и спољне меморије и преноси податке са оптичких медија на рачунар
 • III.5 креира фасциклу и документ на подразумеваној локацији
 • III.6 сачува документ на подразумеваној локацији
 • III.7 штампа документ
 • III.8 проналази информацију на интернету на основу кључне речи
 • III.9 приступа интернет страници на основу адресе
 • III.10 приступа налогу електронске поште, чита и шаље поруку и отвара придружени документ
 • III.11 бира језик за унос текста, уноси текст у текстуални документ, креће се кроз њега и једноставно га уређује операцијама брисања, преписивања, исецања, копирања и лепљења
 • III.12 подешава величину, боју и облик текста и користи алат за поравнање текста

Блокови

Тема 1 – Рад са документима у радном окружењу

Блок 1.1. Електронски уређај, дигитални податак, рачунар, софтвер и хардвер (I.1, III.1),  Делови рачунара и врсте рачунара: централна јединица, уређаји за размену података, уређаји за спољашње складиштење података; Врсте рачунара (I.1, III.1)

Блок 1.2. Укључивање рачунара, пријава на систем, безбедно искључивање (I.1, III.1), Руковање мишем (I.1, III.1) и отварање документа (I.2, III.2)

Блок 1.3. Прелазак између прозора, употреба алата за приказ и затварање прозора (I.3, III.3),  

Блок 1.4. Покретање програма са подразумеване локације, затварање програма (I.2, III.2); Креирање документа на подразумеваној локацији (III.5); Креирање фасцикле на подразумевној локацији - постављање, именовање, организација (III.5)

Блок 1.5. Чување документа на подразумеваној локацији (I.4, III.6) Обележавање документа, структура имена документа (I.4, III.6) Размена података између спољне меморије и рачунара (III.4); Пренос података са оптичког медија на рачунар (III.4); Брисање документа, корпа за отпатке (I.4, III.6); Штампање документа (III.7)

Тема 2 - Тема 2 - Претрага података и комуникација на интернету

Блок 2.1. Шта је интернет, садржаји на интернету (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) 

Блок 2.2. Повезивање на интернет (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) и приступање интернет страници на основу интернет адресе, адресирање на интернету (I.6, III.9)

Блок 2.3. Основни упит за претраживање на интернету – постављање упита, тумачење резултата, безбедно претраживање (I.5, III.8) 

Блок 2.4. Електронска пошта и интернет (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10); 

Блок 2.5. Структура адресе е-поште (I.7, III.10) и приступање постојећем налогу електронске поште (I.7, III.10); Отварање новог налога електронске поште (III.10)

Блок 2.6. Безбедно читање поруке (I.7, III.10) и одговарање на поруку, слање нове поруке (I.7, III.10)

Тема 3 - Креирање текстуалног документа

Блок 3.1. Унос текста, избор језика за унос текста (I.8, III.11);  Кретање кроз текст (I.8, III.11), брисање, преписивање, исецање, пребацивање и копирање текста (I.8, III.11)


Блок 3.2. Подешавање величине, боје и облика текста (III.12); Поравнање текста (III.12)


Обавезни садржаји III циклуса

Рад са документима у радном окружењу

 • Креирање фасцикле на подразумеваној локацији - постављање, именовање, организација
 • Размена података између спољне меморије и рачунара
 • Пренос података са оптичког медија на рачунар
 • Штампање документа

Претрага података и комуникација на интернету

 • Отварање новог налога електронске поште

Креирање текстуалног документа

 • Поравнање текста

Напредни садржаји II и III циклуса

 • Употреба функције помоћи оперативног система и програма 
 • Основна подешавања радног окружења 
 • Формирање и баратање пречицама
 • Чување документа на жељеној локацији
 • Пренос података са рачунара на оптички медиј
 • Размењивање података између рачунара и спољних уређаја (фото апарат, телефон...), жичном и бежичном везом
 • Употреба омиљених локација у интернет претраживачу
 • Друштвене мреже
 • Употреба програма за манипулацију документима
 • Употреба скенера
 • Безбедно преузимање програма и датотеке са интернета
 • Штампање интернет странице
 • Прослеђивање поруке и слање поруке на више адреса
 • Придруживање документа поруци
 • Чување и брисање поруке
 • Прослеђивање поруке
 • Креирање безбедне лозинке
 • Штампање поруке
 • Претраживање и организација порука
 • Основно обликовање пасуса – поравнање, размак, нумерисање, набрајање
 • Основно обликовање странице – формат, оријентација, маргина
 • Креирање једноставне табеле у текстуалном документу
 • Унос слике у текстуални документ и подешавање њене величине и положаја
Comments