Почетна‎ > ‎

2. циклус 2012/13.

Садржај

 1. 1 Исходи за крај II циклуса
 2. 2 Блокови
  1. 2.1 Тема 1 – Рад са документима у радном окружењу
   1. 2.1.1 1.1.    Блок 1.1. Електронски уређај, дигитални податак, рачунар, софтвер и хардвер (I.1, III.1),  Делови рачунара и врсте рачунара: централна јединица, уређаји за размену података, уређаји за спољашње складиштење података; Врсте рачунара (I.1, III.1)
   2. 2.1.2 1.2.    Блок 1.2. Укључивање рачунара, пријава на систем, безбедно искључивање (I.1, III.1), Руковање мишем (I.1, III.1) и отварање документа (I.2, III.2)
   3. 2.1.3 1.3.    Блок 1.3. Прелазак између прозора, употреба алата за приказ и затварање прозора (I.3, III.3),  
   4. 2.1.4 1.4.    Блок 1.4. Покретање програма са подразумеване локације, затварање програма (I.2, III.2)Креирање документа на подразумеваној локацији (III.5)
   5. 2.1.5 1.5.    Блок 1.5. Чување документа на подразумеваној локацији (I.4, III.6) Обележавање документа, структура имена документа (I.4, III.6)
   6. 2.1.6 1.6.    Блок 1.6. Брисање документа, корпа за отпатке (I.4, III.6)
  2. 2.2 Тема 2 - Тема 2 - Претрага података и комуникација на интернету
   1. 2.2.1 2.1.    Блок 2.1. Шта је интернет, садржаји на интернету (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) 
   2. 2.2.2 2.2.    Блок 2.2. Повезивање на интернет (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) и приступање интернет страници на основу интернет адресе, адресирање на интернету (I.6, III.9)
   3. 2.2.3 2.3.    Блок 2.3. Основни упит за претраживање на интернету – постављање упита, тумачење резултата, безбедно претраживање (I.5, III.8) 
   4. 2.2.4 2.4.    Блок 2.4. Електронска пошта и интернет (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) 
   5. 2.2.5 2.5.    Блок 2.5. Структура адресе е-поште (I.7, III.10) и приступање постојећем налогу електронске поште (I.7, III.10) 
   6. 2.2.6 2.6.    Блок 2.6. Безбедно читање поруке (I.7, III.10) и одговарање на поруку, слање нове поруке (I.7, III.10)
  3. 2.3 Тема 3 - Креирање текстуалног документа
   1. 2.3.1 3.1.    Блок 3.1. Унос текста, избор језика за унос текста (I.8, III.11) 
   2. 2.3.2 3.2.    Блок 3.2. Кретање кроз текст (I.8, III.11), брисање, преписивање, исецање, пребацивање и копирање текста (I.8, III.11) 
   3. 2.3.3 3.3.    Блок 3.3. Подешавање величине, боје и облика текста (III.12)

Исходи за крај II циклуса

По завршетку II циклуса полазник/ца ће умети да:
 • III.1 укључи рачунар, пријави се на систем, одјави се, поново покрене систем и безбедно искључи рачунар
 • III.2 покреће програм и отвара фасциклу и документ са подразумеване локације
 • III.3 користи алате за приказ и затварање прозора и мења величину прозора
 • III.4 размењује податке између рачунара и спољне меморије и преноси податке са оптичких медија на рачунар
 • III.5 креира фасциклу и документ на подразумеваној локацији
 • III.6 сачува документ на подразумеваној локацији
 • III.7 штампа документ
 • III.8 проналази информацију на интернету на основу кључне речи
 • III.9 приступа интернет страници на основу адресе
 • III.10 приступа налогу електронске поште, чита и шаље поруку и отвара придружени документ
 • III.11 бира језик за унос текста, уноси текст у текстуални документ, креће се кроз њега и једноставно га уређује операцијама брисања, преписивања, исецања, копирања и лепљења
 • III.12 подешава величину, боју и облик текста и користи алат за поравнање текста

Блокови

Тема 1 – Рад са документима у радном окружењу

1.1.    Блок 1.1. Електронски уређај, дигитални податак, рачунар, софтвер и хардвер (I.1, III.1),  Делови рачунара и врсте рачунара: централна јединица, уређаји за размену података, уређаји за спољашње складиштење података; Врсте рачунара (I.1, III.1)

1.2.    Блок 1.2. Укључивање рачунара, пријава на систем, безбедно искључивање (I.1, III.1), Руковање мишем (I.1, III.1) и отварање документа (I.2, III.2)

1.3.    Блок 1.3. Прелазак између прозора, употреба алата за приказ и затварање прозора (I.3, III.3),  

1.4.    Блок 1.4. Покретање програма са подразумеване локације, затварање програма (I.2, III.2)Креирање документа на подразумеваној локацији (III.5)

1.5.    Блок 1.5. Чување документа на подразумеваној локацији (I.4, III.6) Обележавање документа, структура имена документа (I.4, III.6)

1.6.    Блок 1.6. Брисање документа, корпа за отпатке (I.4, III.6)

Тема 2 - Тема 2 - Претрага података и комуникација на интернету

2.1.    Блок 2.1. Шта је интернет, садржаји на интернету (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) 


2.2.    Блок 2.2. Повезивање на интернет (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) и приступање интернет страници на основу интернет адресе, адресирање на интернету (I.6, III.9)

2.3.    Блок 2.3. Основни упит за претраживање на интернету – постављање упита, тумачење резултата, безбедно претраживање (I.5, III.8) 

2.4.    Блок 2.4. Електронска пошта и интернет (I.5, I.6, I.7, III.8, III.9, III.10) 

2.5.    Блок 2.5. Структура адресе е-поште (I.7, III.10) и приступање постојећем налогу електронске поште (I.7, III.10) 

2.6.    Блок 2.6. Безбедно читање поруке (I.7, III.10) и одговарање на поруку, слање нове поруке (I.7, III.10)

Тема 3 - Креирање текстуалног документа

3.1.    Блок 3.1. Унос текста, избор језика за унос текста (I.8, III.11) 


3.2.    Блок 3.2. Кретање кроз текст (I.8, III.11), брисање, преписивање, исецање, пребацивање и копирање текста (I.8, III.11) 


3.3.    Блок 3.3. Подешавање величине, боје и облика текста (III.12)


Comments