6.7. Основне статистичке функције

Информације о статистичким функцијама могу да се нађу на линку.

Основни појмови о статистичким функцијама

Основне функције за сабирање, просек, минимум и максимум су следећеAVERAGE функција даје просек (аритметичку средину) аргумената
 
 

SUM  функција сабира све бројеве из опсега ћелија
 
 

MIN функција даје најмањи број из скупа вредности
 
 

MAX функција даје највећу вредност из скупа вредности
 
 

Вежба

1. Унети табелу која вам је дата одштампана на папиру
2. Коришћењем статистичких функција унети формуле за израчунавање укупне плате радника, укупни фонд плата за сваки месец и за првих 6. месеци а такође одредите максималну и минимални плату као и просечну плату по месецима и за посматрани период
3. Позвати наставника

Ĉ
Милан Милошевић,
25. 12. 2011. 07:35
Comments