6.6. Аритметички оператори и оператори поређења

Аритметички оператори

Аритметички операција

Аритметички оператор

Arithmetic operator

Пример (Example)

Резултат /RESULT/

Сабирање /ADDITION/

+ (знак сабирања - плус)

+ (PLUS SIGN)

1+2
2+5

3
7

Одузимање /SUBTRACTION/
Негативна вриједност /NEGATION/

– (знак одузимањуа - минус)

– (MINUS SIGN)

4–1
2-5
Негативна вриједност /NEGATION/
(–1)

3
-3

-1

Множење /MULTIPLICATION/

* (знак множењу - пута)

* (ASTERISK)

2*3

6

Дељење /DIVISION/

/ (знак дељења - forward slash)

/ (FORWARD SLASH)

2/2

1

Проценат /ПЕРЦЕНТ/

% (знак за процента)

% (PERCENT SIGN)

PERCENT (20%)

 

^ Степеновање /EXPONENTIATION/

^ (знак степеновања ЦARET)

^ (CARET)

3^2

9

Унос формуле кликом на ћелију за упис ознаке

 
 

Унос формуле куцањем директно са тастатуре

1. начин

Испис формуле почиње знаком једнакости = .

 
 
2. начин
 
 

Степеновање

За степеновање се користи знак ^.

 
 

Оператори поређења 

Помоћу следећих оператора можете поредити две вредности. Када се две вредности пореде помоћу ових оператора, резултат је увек логичка вредност, TRUE ili FALSE.

Оператор поређења

Значење (пример)

= (знак једнакости)

једнако (A1=B1)

> (знак веће од)

веће од (A1>B1)

< (знак мање од)

мање од (A1<B1)

>= (знак веће од или једнако са)

веће од или једнако са (A1>=B1)

<= (знак мање од или једнако са)

мање од или једнако са (A1<=B1)

<> (знак није једнако са)

није једнако са (A1<>B1)

 Корисни линкови

  • Додатне информације могу да се нађу на линку.
Comments