6.5. Апсолутне и релативне референце

Релативно адресирање /RELATIVE ADDRESS/

 
 Поступак
 1. Изабрати ћелију са изразом (B2)
 2. EDIT, COPY, Копирати ћелију (B2) = B1 + C1;
 3. Откуцати + ;
 4. Клик на другу ћелију (D2);
 5. EDIT, PASTE = D1 + E1;
 6. Крај.

Апсолутно адресирање /ABSOLUTE ADDRESS/

Приликом копирања ћелија са формула се врши и промјена адресе у формули. Кад корисник не жели пормјену адресе користи се апсолутно адресирање /ABSOLUTE ADDRESS/. Индикатор апсолутне адресе је $ испред слова и испред броја у адреси ћелије. Тад се при копирању или премјештању не мијења адреса.
 
 Поступак
 1. Изабрати ћелију са изразом (B2)
 2. EDIT, COPY, Копирати ћелију (B2) = $B$1 + $C$1;
 3. Откуцати + ;
 4. Клик на другу ћелију (D2);
 5. EDIT, PASTE = $B$1 + $C$1;
 6. Крај.


Comments