6.3. Попуњавање редова табеле

Унос података /DATA ENTRY/

Упис података у ћелију /DATA ENTRY into cell/

 
 1. Изабрати активну ћелију (мишем или CTRL+G па уписати адресу ћелије);
 2. Куцањем са тастатуре уписати садржај ћелије;
 3. Крај.
Напомене:
 • Тастер TAB  служи за прелазак на следећу ћелију
 • Тастер ENTER служи за потврду уписа и прелазак на ћелију следећу у колони.
 • Тастери се користе за промену активне ћелије

Унос података - линија формула /DATA ENTRY FORMULA BAR/

 
 Поступак
 1. Клик у ћелију у коју желимо уписати садржај
 2. Клик у линију формула /FORMULA BAR/,
 3. Откуцати садржај на тастатури.
 4. За другу ћелији поновити кораке 1-3,
 5. На крају притиснути типку ENTER.
 6. Крај.

Унос података из формулара DATA FORM - SHEET /DIALOG BOX/

 
 Поступак:
 1. Означити ћелије.
 2. DATA мени.
 3. FORM опција.
 4. Упис података са тастатуре.
 5. NEW нови /record/.
 6. DELETE брисање записа /record/.
 7. FIND PREV тражење претходног записа /previous record/.
 8. FIND NEXT слиједећи запис /next record/.
 9. CRITERIA тражење записа /RECORD/ по критерију.
 10. CLOSE дугме
 11. Крај.

Напомене:

 • Тастер TAB служи за промену поља,
 • Тастер  ENTER служи за потврду уноса.

Вежбе

1. вежба

 • Отворити програм за рад са табелама
 • У њему креирајте радни лист који ћете именовати са Вежба 01
 • Унети табелу коју сте добили одштампану
 • Сачувајте ову табелу под именом ДШ-вежба01
 • Коначан резултат треба да буде следећа табела

Вежба 2

 • Отворити програм за рад са табелама
 • У њему креирајте радни лист који ћете именовати са Вежба 02
 • Унети табелу коју сте добили одштампану
 • Сачувајте ову табелу под именом ДШ-вежба02
 • Коначан резултат треба да буде следећа табела

Ċ
Милан Милошевић,
6. 12. 2011. 15:34
Ċ
Милан Милошевић,
6. 12. 2011. 15:34
Ĉ
Милан Милошевић,
6. 12. 2011. 15:40
Comments