6.2. Копирање/попуњавање вредности

Бројеви се у програму за рад са табелама уносе као текст али њихов приказ зависи од тога како је ћелија подешена за приказивање садржаја. Уколико се у низу знакова налазе само бројеви онда је тај низ у рачунару интерпретиран као број. Уколико је формат ћелије изабран да буде датум или време онда се низ бројева приказује као датум о чему треба водити рачуна.

Унос података /DATA ENTRY/

Упис података у ћелију /DATA ENTRY into cell/

 
 1. Изабрати активну ћелију (мишем или CTRL+G па уписати адресу ћелије);
 2. Куцањем са тастатуре уписати садржај ћелије;
 3. Крај.
Напомене:
 • Тастер TAB  служи за прелазак на следећу ћелију
 • Тастер ENTER служи за потврду уписа и прелазак на ћелију следећу у колони.
 • Тастери се користе за промену активне ћелије

Унос података - линија формула /DATA ENTRY FORMULA BAR/

 
 Поступак
 1. Клик у ћелију у коју желимо уписати садржај
 2. Клик у линију формула /FORMULA BAR/,
 3. Откуцати садржај на тастатури.
 4. За другу ћелији поновити кораке 1-3,
 5. На крају притиснути типку ENTER.
 6. Крај.

Унос података из формулара DATA FORM - SHEET /DIALOG BOX/

 
 Поступак:
 1. Означити ћелије.
 2. DATA мени.
 3. FORM опција.
 4. Упис података са тастатуре.
 5. NEW нови /record/.
 6. DELETE брисање записа /record/.
 7. FIND PREV тражење претходног записа /previous record/.
 8. FIND NEXT слиједећи запис /next record/.
 9. CRITERIA тражење записа /RECORD/ по критерију.
 10. CLOSE дугме
 11. Крај.

Напомене:

 • Тастер TAB служи за промену поља,
 • Тастер  ENTER служи за потврду уноса.

Означавање скупа ћелија

Означити скуп ћелија - опсег /SELECT RANGE/

 

Примјер означеног скупа ћелија од A5 do C7, опсег /RANGE/ A5:C7.
Опсег /RANGE/ A5:C7 чине ћелије:
A5, A6, A7,
B5, B6, B7,
C5, C6, C7.

На слици је опсег A5:C7.


 
 Поступак:
 1. Клик на прву ћелију од групе ћелије;
 2. Притиснути леви тастер (примарни тастер) миша и држати притиснутом;
 3. Померити миш на жељено место;
 4. Пустити тастер миша;
 5. Крај

Означити цели документ дугметом SELECT ALL /SELECT ALL BUTTON/

 
 
 1. Клик на дугме SELECT AL L .
 1. Означене су све ћелије радног листа.
 2. Крај.

Означити цели документ тастерима тастатуре CTRL+A /SELECT ALL - CTRL+A/

 
 

Означити скуп ћелија које нису једна до друге /CTRL+CLICK/

 
 

Копирање садржаја ћелија

Копирање садржаја ћелија у истом радног листу /EDIT COPY PASTE/

 

Премештање садржаја ћелија у истом радног листу /EDIT CUT PASTE/

 

Премештање групе ћелија из једног радног листа у други /CUT PASTE/

 
Comments