6.1. Бројеви, текст, датум и време

Типови података

Тип података - текст /DATA TYPE-TEXT/

Кад при писању броја уз цифре додамо и било који знак тада број аутоматски прелази у текст, тј текстуални тип података. Податак који садржи специјалне знакове је такође текстуалан тип података.

 
 

Тип података - датум /DATA TYPE-DATE/

Датум се прихвата од 1900 године. Године пре 1900. се прихватају као текст.

 
 

Брисање података лево од курсора /BACKSPACE/

 
 

Брисање података десно од курсора /DELETE/

 

 

О типовима података у дијалогу за форматирање ћелија
Comments