7.5. Сортирање опсега ћелија

Сортирање по растућем редослијед /SORT ASCENDING/ линија алата /TOOLBAR/

 
 

Сортирање по опадајућем редослијед /SORT DESCENDING/ линија алата /TOOLBAR/

 
 

Сортирање по растућем редоследу /SORT ASCENDING/ дијалог прозор

 
 

Сортирање по опадајућем редоследу /SORT DESCENDING/ дијалог прозор

 
 

Сортирање по три критерија Сортирање по три критерија

 
 

Comments