7.3. Висина редова и ширина колона

Колона /COLUMN/

Ширина колоне - FORMAT мени /COLUMN WIDTH, FORMAT MENU/

Ширина колоне се може мијењати са WIDTH опција из FORMAT менија.
 
 

Ширина колоне - HEADINGS /COLUMN WIDTH, HEADINGS/ - промена коришћењем миша

 
Поступак:
 1.  Изабрати колону;
 2. Поставити показивача миша између два дугмента заглавља колоне у овом случају C и D;
 3. Показивач миша мијења изглед у линију сва двије стрелице     ;
 4. DRAG AND DROP, притиснути примарну типку миша и повлачити је до жељене величине колоне.
 5. Пустити типку миша.
 6. Крај.

Ширина колоне – Промена могућности приказа података ####:

Промјеном ширине колоне може доћи до немогућности приказа податка и тад се појављује знак ####:
 
Променом ширине ћелије могућ је приказ садржаја.
 
Ширина колоне – Промена могућности приказа података ####, поступак:
 1. Изабрати колону/ћелију /Select COLUMN HEADINGS/.
 2. Смањењем ширине колоне не виде се подаци у реду 1, 2, 3, 4, .
 3. Двоструким кликом на линију раздвајања заглавља колона колона се проширује према најдужем податку.
 4. Крај.

Редови

Висина реда /ROW HEIGHT/ - заглавље-дугме реда /HEADINGS/

 
 Поступак:
 1. Изабрати заглавље - дугме реда (1, 2, 3,..., );

 2. Поставити показивача миша између два дугмента заглавља реда;
 3. Показивач миша мијења изгледа   линија са двије стрелице;
 4. DRAG AND DROP, притиснути примарну типку миша и повлачити миш до жељене величине реда.
 5. Крај.

Висина реда /ROW HEIGHT/ - FORMAT мену

Висина реда може да се промени опцијом HEIGHT из FORMAT менија
 
Поступак:
 
 1. Изабрати ред (1, 2, 3,..., );
 2. FORMAT мени;
 3. ROW опција;
 4. ROW подмени се отвара;
 5. HEIGHT опција;
 6. ROW HEIGHT дијалог прозор;
 7. ROW HEIGHT поље;
 8. Откуцатаи вриједност са тастатуре;
 9. ОК дугме;
 10. Крај.

Comments