7.2. Уметање и брисање ћелија, редова и колона

Уметање/додавање ћелија /INSERT CELL/

За додавање ћелије /INSERT CELL/ користи се CELL опција у INSERT менију. Excel отвара INSERT CELL дијалог прозор:

Radio buttons

Опис

Shift cells right

Помера улево све ћелије од селектоване.

Shift cells down

Помера на доле све ћелије од селектоване.

Entire row

Додаје нови ред и помера све редове од селектоване на доле.

Entire column

Додаје нову колону и помера све колоне од селектоване десно.

 
 

Брисање ћелија

 
 

Уметање редова и колона

Додавање реда

 
 

Уметање колоне

 
 

Брисање редова и колона

Брисање реда

 
 

Брисање колоне

 
 


Comments