8.8. Штампање презентације

Штампање /PRINT/ из PRINT дијалог прозор пружа више могућности избора начина штампња. Падајућа листа PRINTER NAME се користи за избор принтера на који се штампа. PRINT дијалог прозор је приказани на слици:

 
 Comments