8.6. Унос, позиционирање и подешавање слика и других граф. елемената

PICTURE - Промена величине CLIPART-a /RESIZE PICTURE/

 
 
PICTURE - Ротирање слике /ROTATE PICTURE/

 
 

Comments