8.5. Унос, позиционирање и обликовање текста

FONT - линија алата /TOOLBAR/

 
 

FONT - промена величине фонта /TOOLBAR/

 
 

Поравнање /ALIGNMENT/ - линија алата /TOOLBAR/

 
 Comments