8.3. Креирање, премештање, брисање и копирање слајдова

Додавање слајда /INSERT SLIDE/

 
 

Копирање слајда /COPY SLIDE/ - приказ SLIDE

 
 

Копирање слајда /COPY SLIDE/ - приказ SLIDE SORTER

 
 
Comments