8.2. Креирање, отварање, снимање и затварање документа

Додавање слајда /INSERT SLIDE/

 
 

Сними под новим именом /SAVE AS/

 
 

Отвори скоро отварани документ /OPEN RECENTLY/

POWER POINT води евиденције о скоро отвореним документима /OPEN RECENTLY/. Листа ових документа је на дну FILE менија.
 
 Comments