5.5. Мени, траке са алатима, трака формуле, језичци радних листова

Мени

Трака менија

Падајући мени File

Падајући мени Edit

Падајући мени View

Падајући мени Insert

Падајући мени Format

Падајући мени Tools

Падајући мени Data

Падајући мени Window

Траке са алатима

Трака са стандардним алатима

Трака са алатима за форматирање

Трака послова

Траке формула

Језичци радних листова

Вежба

Показати полазнику поред себе:

  • траку менија
  • падајуће меније (скупљене и проширене)
  • траке са стандардним алатима и алатима за форматирање, траку послова
  • траку формула
  • језичке радних листова
Интруктору показати то исто када буде дошао до вас.
Comments