5.2. Креирање, отварање, снимање и затварање документа


Отварање документа Microsoft Office Excel 2003


Чување фајла из програма Microsoft Office Excel 2003

Затварање програма Microsoft Office Excel 2003

У падајућем менију File као на слици притисните Exit.


Вежба

5.2. Креирање, отварање, снимање и затварање документа: 1. вежба


Comments