3. циклус

5 - Табеларни документ: Радна површина програма и концепт табеларног документа

Циљеви / исходи:
 • полазник/ца зна да покрене и затвори програм
 • полазник/ца зна да подеси приказ програма
 • полазник/ца зна дакреира, отвори, сними и затвори документ
 • полазник/ца зна да креира радни лист, да именује радни лист и да препозна редове и колоне
 • полазник/ца зна да препозна ћелију на бази њене ознаке, да унесе садржај у ћелију 
 • полазник/ца зна да означава ћелије и како се ознака ћелије користи у програму
 • полазник/ца зна да полазник зна да користи мени, траке са алатима, траке са формулама
 • полазник/ца зна да користи помоћ у коришћењу програма
 • полазник/ца зна да штампа документ и да подеси параметре за штампу
Препоручено време: 6 часова
Циљеви / исходи:
 • полазник/ца зна да унесе у табелу бројеве, текст, датум и време
 • полазник/ца зна да копира/попуни вредности у табелу
 • полазник/ца зна да попуњава вредности у табелу
 • полазник/ца зна да препозна поруку о грешци, да утврди узрок и да отклони грешку
 • полазник/ца зна да користи апсолутну и релативну референцу
 • полазник/ца зна да користи аритметичке операторе и операторе поређења
 • полазник/ца зна да користи основне статистичке функције
Препоручено време: 10 часова

7 - Табеларни документ: Обликовање и уређивање табела

Циљеви / исходи:
 • полазник/ца зна да користи технике избора у табеларном документу
 • полазник/ца зна да умеће и брише ћелије, редове и колоне
 • полазник/ца зна да подешава висине редова и колона
 • полазник/ца зна да премешта и копира опсег ћелија
 • полазник/ца зна да сортира ћелије из задатог опсега
 • полазник/ца зна да подешава облик, величину и да поравнава текст
 • полазник/ца зна да подеси линије оквира
Препоручено време: 6 часова

8 - Презентација

Циљеви / исходи:
 • полазник/ца зна да покрене и затвори програм, да подеси приказ
 • полазник/ца зна да како да креира презентацију, да је отвори, сними и затвори
 • полазник/ца зна да креира слајд, да га премести, обрише и копира
 • полазник/ца зна да унесе, позиционира и обликује текст
 • полазник/ца зна да унесе, позиционира и подеси слику и друге графичке елементе
 • полазник/ца зна да подеси ток презентације
 • полазник/ца зна да штампа презентацију
Препоручено време: 5 часова

9 - Табеларни документ

9.1. Скривање и откривање редова и колона
9.2. Креирање, отварање, снимање и затварање документа
9.3. Аритметичке функције, функције датума и времена
9.4. „IF“ функција
9.5. Формати бројева
9.6. Креирање, измена и уређивање дијаграма

Циљеви / исходи:

10: Презентација

10.1. Употреба матрице слајда
10.2. Позиционирање и поравнавање објеката
10.3. Подешавање начина смењивања слајдова и анимација
10.4. Подешавање временских интервала
Циљеви / исходи:


Списак подстраница