2.1.2. Радна површинаДодатна појашњења

Икона

Назив на енглеском

Опис активности

MY COMPUTER

Активирањем иконе MY COMPUTER отвара се прозор MY COMPUTER за приказ свих уређаја за чување податка који су прикључени насистем.


MY DOCUMENTS

Активирањем иконе MY DOCUMENTS отвара се прозор  MY DOCUMENTS за приказ садржаја у фолдер MY DOCUMENTS.

RECYCLE BIN

Активирањем иконе RECYCLE BIN отвара се прозор RECYCLE BIN за приказ обрисаних фајлова  и фолдера.

INTERNET EXPLORER

Активирањем иконе INTERNET EXPLORER отвара се прозор INTERNET EXPLORER читача веб садржаја /BROWSER/ апликације за приказ садржаја на вебу.

Иконе програма и докумената

На DESKTOP-у се могу налазити и иконе програма и докумената.

Comments