2.2.1. Концепт прозора, прозор програма

Додатна појашњења у виду анимација

Отварање бележнице

 

Отварање калкулатора

 

Отварање програма Бојанка

 
Comments