2.2.7. Употреба нумерисања и знакова за набрајањеComments