2.2.2. Обликовање знакова и брзо обликовање знакова

ФОНТ - линија алата /TOOLBAR/
Парамeтри фонта се могу бирати из FORMAT TOOLBAR-a:


 

Енглески назив

Опис активности

Линк

FONT NAME - FONT

Име фонта

Линк са анимацијом

FONT NAME DROP DOWN LIST

Отворена FONT NAME падајућа листа

FONT SIZE

Величина фонта

Линк са анимацијом

FONT SIZE DROP DOWN LIST

Отворена FONT SIZE падајућа листа

FONT STYLE

Стил фонта, масно - подебљано /BOLD/, косо /ITALIC/, подвучено /UNDELINE/

Линк са анимацијом

BOLD

Масно - подебљан

ITALIC

Косо

UNDELINE

Подвучено

FONT COLOR

Боја фонта

Линк са анимацијом