2.1.3. Брисање текста, проналажење и замена обликовања

EDIT - размак (празан простор) /SPACE/

Додавање размака (празан простор) притиском тастера SPACE на тастатури.
 
 

EDIT - брисање знака десно од курсора /DELETE/

Брисање знака десно од курсора се изводи тастером DELETE тастатуре.
 
 

EDIT - брисање знака лево од курсора /BACKSPACE/

Брисање знака лево од курсора се изводи тастера тастатуре /BACKSPACE/
.
 
 

EDIT - нови ред /ENTER/

Додавање новог реда притиском тастера ENTER на тастатури.
 
 

Налажење стила

YouTube видео

Замена стила

YouTube видео



Comments