1.1.3. Руковање менијем

Трака менија

Падајући мени File

Падајући мени Edit

Падајући мени View

Падајући мени Insert

Падајући мени Format

Падајући мени Tools

Падајући мени Table

Падајући мени Window

Вежба

1.1.3. Руковање менијем: Вежба


Comments