1.1.1. Покретање и затварање програма

Основни појмови

Покретање програма Microsoft Word

Чување документа


Затварање програма

Вежба


Comments