1.2.8. Обележавање текста

Бирање

Да би се с делом текста нешто урадило потребно га је претходно изабрати. Поред речи изабрати користе се и термини означити, блокирати, селектовати или маркирати. Изабрани текст се приказује инверзно - исписан је белим словима на црној позадини.
може се изабрати слово, реч, реченица, пасус или цео документ.
За избор целог документа често се користи пречица Ctrl+A.
 Избор        
 било ког дела текста    
 
 Показивач миша се превуче преко блока текста уз притиснут леви тастер

или

кликне се на почетак блока, скролује до краја блока, притисне Shift и кликне
 речи  
 двокликом у реч
 реда текста
 
 кликом у леву маргину испред реда
 реченице  
 Притисне се Ctrl и кликне било где у тексту.
 пасуса  
двокликом у леву маргину испред пасуса или трокликом у пасус.
 целог документа
 
 тркликом у леву маргину

или

у падајућем менију Edit изаберете Select All
вертикалног блока текста
 
 Притисне се Alt  и превуче миш преко блокова текста уз притиснут леви тастер
 објекта            кликом у објект
 више несуседних блокова    
 
 Изабере се први блок, притисне Ctrl и означавају остали блокови
За избор блока текста може се користити и тастатура.
 Shift+Right Arrow
 знак удесно
 Shift+Left Arrow
 знак улево
 Ctrl+Shift+Right Arrow  до краја речи
 Ctrl+Shift+Left Arrow  до почетка речи
 Shift+End  до краја реда
 Shift+Home  до почетка реда
 Shift+Down Arrow
 један ред надоле
 Shift+UpArrow  један ред нагоре
 Ctrl+Shift+Down Arrow
 до краја пасуса
 Ctrl+Shift+UpArrow  до почетка пасуса
 Shift+Page Down
 екран надоле
 Shift+Page Up
 екран нагоре
 Ctrl+Shift+Home  до почетка документа
 Ctrl+Shift+End  до краја документа
 Alt+Ctrl+Shift+Page Down
 до краја прозора
 Ctrl+A  цео документ

---
Comments