1.2.6. Креирање и отварање документа

Креирање новог документа

Креирај нови документ NEW опција-FILE мени /FILE MENU - NEW ITEM/

Креирање новог документа се изводи опцијом NEW из FILE менија /FILE MENU - NEW ITEM/.
 
 

Креирај нови документ NEW дугме линије алата /NEW - NEW BUTTON/

WORD омогућује креирање новог документа кликом на NEW дугме из STANDARD линије алата /NEW - NEW BUTTON STANDARD TOOLBAR/

 
 

Отварање документа

Отвори документ OPEN опција-FILE мени /FILE MENU - OPEN ITEM/

Отварање новог документа се изводи опцијом OPEN из FILE менија /FILE MENU - OPEN ITEM/.
 
 

Отвори документ OPEN дугме линије алата /OPEN - OPEN BUTTON/

WORD омогућује отварање документа кликом на OPEN дугме из STANDARD линије алата /OPEN - OPEN BUTTON STANDARD TOOLBAR/

 
 

Отвори скоро отварани документ /OPEN RECENTLY/

WORD води евиденцију о претходно позиваним документима /OPEN RECENTLY/. Листа ових докумената се налази у FILE менију. Избором имена фајла отвара се документа у WORD-u.
 
 
Comments