1.2.3. Штампање документа

Припрема за штампање

Напомена: Ова секција (припрема за штампање је на примеру припреме табеле за штампање јер је поступак скоро идентичан)

Избор величине папира

Да би сте штампали тако да добијете жељени изглед документа на папиру потребно је подесити величину папира као на анимацији

Орјентација папира

Две су врсте оријентације папира: портрет и пејсаж као на слици
 
 
 Портрет (Portrait)   Пејсаж (Landscape)
Поступак оријентације странице је показан на следећој анимацији

Избор маргине

 
 

Белина између текста и ивица папира је маргина. Имена маргина су:

 • TOP, маргина врха, удаљеност текста од горње ивице папира.
 • BOTTOM, маргина дна, удаљеност текста од доње ивице папира.
 • LEFT, удаљеност текста од лијеве ивице папира.
 • RIGHT, десна маригина, удаљеност текста од десне ивице папира.
Поступак избора маргне је приказан на следећој анимацији
 
 
 1. FILE мени отворити,
 2. PAGE SETUP опција,
 3. MARGINS TAB,
 4. TOP, маргина врха
 5. BOTTOM, маргина дна
 6. LEFT, лева маргина
 7. RIGHT, десна маргина
 8. ХЕАДЕР, заглавље, текст који се исписује на свакој страници у врху документа.
 9. FOOTER, футер, текст које се исписује на свакој страници у дну документа.
 10. Крај.

Преглед пре штампе /PRINT PREVIEW/

Преглед прије штампе  из дијалог прозора

Преглед прије штампе /PRINT PREVIEW/ из дијалог прозора /DIALOG BOX/ омогућује кориснику да види како изгледа документ прије штампе.

 
 Поступак
 1. FILE мени.
 2. PRINT PREVIEW опција.
 3. PREVIEW облик приказа.
 4. Изабрати параметре увечања или остале параметре.
 5. Крај.

Преглед пре штампе /PRINT PREVIEW/ из линије алата /TOOLBAR/ 

 
 

Штампање

Штампање /PRINT/ из PRINT дијалог прозор пружа више могућности избора начина штампња. Падајућа листа PRINTER NAME се користи за избор принтера на који се штампа. PRINT дијалог прозор је приказани на слици:


Slika 1. PRINT dijalog prozor

Може се изабрати цео или део документа за штампање:

 • ALL - цео документ.
 • CURRENT PAGE - активна страна (страна у којој је курзор).
 • SELECTION - изабрани део документа.
 • PAGES - изабрати странице које се штампају.
 • NUMBER OF COPIES - број копија.

Поступак штампања

Вежбе

1. вежба

Подесити страницу за штампу тако да је:

 • Формат папира А4
 • Оријентација папира пејзаж
 • Маргине су 2,5 цм

2. вежба

 • Отворити неки документ са диска рачунара
 • Прегледајте овај документ у режиму преглед пре штампе
 • Одштампајте овај документ изабравши неки виртуелни штампач који вам је доступан.
Comments