1.2.1. Брисање, преписивање, поништавање

1.2.1. Брисање, преписивање, поништавање

Додавање размака (празан простор) притиском тастера SPACE  на тастатури.

 
 

EDIT - razmak (prazan prostor) /SPACE/, postupak:

  1. Поставити курсор на жељено место
  2. Притиснути тастер на тастатури.
  3. Додаје се размака (празан простор).
  4. Крај.

  Брисање знака десно од курсора се изводи тастером DELETE  тастатуре.

   
   

  Брисање знака лево од курсора се изводи тастера тастатуре/BACKSPACE/ .

   
   

  Додавање новог реда притиском тастера  ENTER на тастатури.

   
   

  Промена величине слова /CHAGE CASE/

   
   
  SENTENCE CASE Прво слово реченице велико
  lowercase Сва мала слова
  UPPERCASE Сва велика слова
  Title Case Прво слово сваке речи велико
  tOGGLE cASE Прво слово сваке речи мало

  Вежба

  Унети прва три реда са текста са листа за вежбу

  Унети следеће исправке:

  • У првом реду за набрајање унети речицу за тако да текст гласи
   полазник/ца зна да покрене и затвори програм за обраду текста
  • У другом реду променити величину слова тако да сва слова буду велика
  • У трећем реду нека свака реч почиње великим словом

  ĉ
  Милан Милошевић,
  23. 11. 2011. 14:05
  Comments