2. циклус

1 - Текстуални документ: Радна површина и основе обраде текста

Циљеви / исходи:
• полазник/ца зна да покрене и затвори програм обраду текста
• полазник/ца зна да препозна делове програмског прозора
• полазник/ца зна да користи мени (изда наредбу преко менија)
• полазник/ца зна да подеси величину и позицију радног прозора
• полазник/ца зна да се креће кроз документ користећи клизаче
• полазник/ца зна да подеси приказ документа
• полазник/ца зна да користи оквир за дијалог
• полазник/ца зна да изврши основна подешавања програма
• полазник/ца зна да унесе текст и изврши једноставне исправке
• полазник/ца зна да обележи текст користећи миша и тастатуру
• полазник/ца зна да брзо обликује текст
• полазник/ца зна да креира и отвори документ
• полазник/ца зна да сачува и безбедно затвори документ
• полазник/ца зна да ради истовремено са више докумената
• полазник/ца зна да одштампа документ
• полазник/ца зна да употреби функцију помоћи у програму
Препоручено време: 14 часова

2 - Текстуални документ: Уређивање и обликовање текста

Циљеви / исходи:
• полазник/ца зна да пребаци и ископира део текста
• полазник/ца зна да користи функцију „Превуци и пусти“
• полазник/ца зна да користи Office оставу.
• полазник/ца зна да пронађе део текста или речи
• полазник/ца зна да замени део текста другим текстом
• полазник/ца зна да разликује различите врсте обликовања
• полазник/ца зна да прикаже карактеристике обликовања у окну задатка
• полазник/ца зна да обликује знакове
• полазник/ца зна да обликује пасусе
• полазник/ца зна да опише како се обликовање пасуса одражава на текст
• полазник/ца зна да обликује и поравна страницу
• полазник/ца зна да подеси маргине
• полазник/ца зна поступак брзог преношења обликовања
• полазник/ца зна да подеси подразумевано писмо
• полазник/ца зна да употреби табулатор
• полазник/ца зна да уреди табулаторе
• полазник/ца зна да прецизно позиционира табулаторе
• полазник/ца зна да поступак додавања различитих знакова попуњавања табулатора
• полазник/ца зна да састави нумерисани текст са набрајањима
• полазник/ца зна да индивидуално подеси нумерисање и набрајање
• полазник/ца зна да подеси оквире, линије и сенчења
• полазник/ца зна да одабере и дода посебне словне знаке
Препоручено време: 15 часова

3 - Текстуални документ: Табеле и слике

Циљеви / исходи:
• полазник/ца познаје улогу табеле и може да именује елементе табеле
• полазник/ца зна да позиционира курсор у табели и покреће га кроз табелу
• полазник/ца зна да пребаци табелу из једног у други део документа
• полазник/ца зна да подеси величину табеле
• полазник/ца зна да промени ширину колоне у табели
• полазник/ца зна да промени висину реда у табели
• полазник/ца зна да дода и избрише ћелију, ред и колону табеле
• полазник/ца зна да пребаци и ископира ћелију, ред и колону табеле
• полазник/ца зна да обликује табелу
• полазник/ца зна да одреди смер ћелије
• полазник/ца зна да разврста садржај табеле
• полазник/ца зна да формира текст од табеле
• полазник/ца зна да формира табелу од постојећег текста
• полазник/ца зна да убаци слику у текст и промени јој позицију и величину
Препоручено време: 5 часова

4 - Напредно обликовање текстуалног документа

4.1 Уметање датотека
4.2 Положај и садржај заглавља и подножја
4.3 Уметање броја стране и датума
4.4 Рад са секцијама
4.5 Организација секције у више стубаца и њихово обликовање
4.6 Правила уређивања стандардних пословних и приватних писама
4.7 Циркуларна писма

Списак подстраница