Почетна

АРХИВСКИ САЈТ КОЈИ СЕ НЕ ОДРЖАВА ОД 2013. ГОДИНЕ
Добродошли на сајт за потребе обуке у оквиру предмета Дигитална писменост у оквиру програма «Друга шанса» – Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији
Дигитална писменост или Употреба информационо-комуникацијских технологија у оваквим програмима се обично наводи као један од општих исхода. Међутим, све се чешће, дигитална писменост посматра као базично знање јер, поред осталог, омогућава и приступ
највећем извору података и знања, и баратање тим подацима, а самим тим значајно олакшава стицање свих других вештина и исхода образовних програма. Уз то, искуства програма функционалног образовања одраслих показују да употреба рачунара снажно поспешује мотивацију одраслих за учешће у оваквим образовним програмима, што је додатни подстицај постизању свих општих исхода.
Експоненцијални развој знања и драматично растућа количина и доступност информација, као и разноврсност извора информација су доминантне карактеристике света у коме живимо.
Превасходни „кривац“ за такво стање је лакоћа са којом продукујемо, трансформишемо и манипулишемо дигиталном електронском информацијом. Информационо-комуникацијске технологије базиране на тој дигиталној информацији су у последњој деценији створиле нов поглед на свет, и драстично промениле начин на који сазнајемо, учимо, комуницирамо, организујемо и реализујемо посао, организујемо своје приватне обавезе и проводимо слободно време.
Све говори у прилог томе да ће се друштвени развој и даље кретати у правцу све веће дигитализације друштва - у погледу организације и функционисања тржишта роба и услуга, јавног сектора, у погледу продукције и дистрибуције сервисних и других информација, у погледу организације и реализације друштвених односа… Чињеница да се друштво све више дигитализује истовремено значи да један део популације у друштву све мање партиципира.
Процес дигитализације друштва је истовремено процес маргинализације оног дела популације који овом свету дигиталних инфомација и услуга не зна да приступи. Ово раслојавање додатно убрзавају могућности које информационо-комуникацијске мреже пружају реализацији концепта свеживотног учења. Практично они који имају приступа овом дигиталном свету у прилици су да своју свеколику егзистенцију осетно унапреде, а они који
немају могу сутра изгубити и оно што су до јуче веровали да им је неотуђиво.
Све ово чини да дигитална писменост буде препозната као базична животна вештина, круцијална да се у нагло измењеном свету успешно реализујемо у својим животним улогама.
Експоненцијални развој знања и драматично растућа количина и доступност информација, као и разноврсност извора информација су доминантне карактеристике света у коме живимо.
Превасходни „кривац“ за такво стање је лакоћа са којом продукујемо, трансформишемо и манипулишемо дигиталном електронском информацијом. Информационо-комуникацијске технологије базиране на тој дигиталној информацији су у последњој деценији створиле нов поглед на свет, и драстично промениле начин на који сазнајемо, учимо, комуницирамо, организујемо и реализујемо посао, организујемо своје приватне обавезе и проводимо слободно време.
Све говори у прилог томе да ће се друштвени развој и даље кретати у правцу све веће дигитализације друштва - у погледу организације и функционисања тржишта роба и услуга, јавног сектора, у погледу продукције и дистрибуције сервисних и других информација, у погледу организације и реализације друштвених односа… Чињеница да се друштво све више дигитализује истовремено значи да један део популације у друштву све мање партиципира.
Процес дигитализације друштва је истовремено процес маргинализације оног дела популације који овом свету дигиталних информација и услуга не зна да приступи. Ово раслојавање додатно убрзавају могућности које информационо-комуникацијске мреже пружају реализацији концепта свеживотног учења. Практично они који имају приступа овом дигиталном свету у прилици су да своју свеколику егзистенцију осетно унапреде, а они који
немају могу сутра изгубити и оно што су до јуче веровали да им је неотуђиво.
Све ово чини да дигитална писменост буде препозната као базична животна вештина, круцијална да се у нагло измењеном свету успешно реализујемо у својим животним улогама.

На овом сајту је углавном коришћен материјал из приручника